XD345 – Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

– Học Chuyên lý Trường THPT chuyên ĐHSP .
– Giải nhì Lý thực nghiệm Olympic sinh viên
– Kinh nghiệm gia sư: gia sư toán lớp 4-5-6
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Năm sinh: 1996
Sinh viên trường nào: Đại học Xây Dựng
Năm mấy: 4
Chuyên ngành học: Ban kĩ sư chất lượng cao – ngành Kĩ sư giao thông
– Học Chuyên lý Trường THPT chuyên ĐHSP .
– Giải nhì Lý thực nghiệm Olympic sinh viên
– Kinh nghiệm gia sư: gia sư toán lớp 4-5-6
Khu vực muốn dạy: quận Hai Bà Trưng
Gia sư Giỏi, Gia sư Toán, Giáo viên dạy kèm

Bình Luận