Nguyễn Thị Phượng

XD345 – Nguyễn Thị Phượng

– Học Chuyên lý Trường THPT chuyên ĐHSP . – Giải nhì Lý thực nghiệm Olympic sinh viên – Kinh nghiệm gia sư: gia sư toán lớp 4-5-6 Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng Năm sinh: 1996 Sinh viên trường nào: Đại học Xây Dựng Năm mấy: 4 Chuyên ngành học: Ban kĩ sư chất […]

MS.74 Lê Minh Khuê.

Sinh viên năm 4/Đại học Xây dựng hà nội/Thành tích: tham gia dự thi SV giỏi, nghiên cứu khoa học năm 2016, đoạt giải thưởng cấp tỉnh môn sinh học cấp 3/gia sư cấp 2, lớp 3,4 được hơn 2 năm/ Có thể dạy các lớp gần trương định hoàng mai hà nội.