TM341 – Nguyễn Thị Trà My

Nguyễn Thị Trà My

Họ và tên: Nguyễn Thị Trà My
Tốt nghiệp trường North Central College năm 2017
Chuyên ngành học: Kinh doanh quốc tế. Thành tích, chứng chỉ TA: toeft ibt 108.
Kinh nghiệm gia sư: gần 2 năm
Nhận gia sư Tiếng Anh khu vực Thanh Xuân
Gia sư Tiếng Anh Gia sư Giỏi

Bình Luận