Luyện chữ đẹp

Người xưa có câu "nét chữ nết người", chính vì vậy rèn trẻ viết chữ đẹp cũng là cách để rèn nhân cách cho trẻ. Vì sao cùng học một lớp, học cùng một cô mà có trẻ viết đẹp, có trẻ viết xấu. Điều đó không phải do hoa tay mà do phương pháp […]