Hành trang vào lớp 1

Đi học lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của trẻ vì trẻ chuyển từ hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo sang hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi tiểu học. Hãy giúp con trở thành người chiến […]