DHN235 – Quách Thị Giang

Quách Thị Giang

Họ và tên: Quách Thị Giang
Năm sinh: 1999
Trường: Đại học Dược Hà Nội
Giang nổi bật với thành tích điểm đại học đầu vào 25 điểm, môn Toán đạt 8,8. Hiện Giang đang kèm cặp môn Toán cho học sinh lớp 6 và có thể nhận thêm các em quanh khu vực Đại học Dược.
Gia sư giỏi Gia sư Toán
 

Bình Luận