Dạy theo chương trình nâng cao do trung tâm thiết kế

Chắc các bạn cũng đều biết chương trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục là chương trình phổ biến áp dụng đồng đều cho tất cả các học sinh của mọi miền tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo, từ Thủ đô đến làng quê. Tuy nhiên, Gia sư Nobel nghĩ […]