Dạy theo chương trình ở lớp của học sinh

Nhiệm vụ của người học sinh khi đi học là phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, bao gồm ôn lại các nội dung đã học của ngày hôm đấy, làm các bài tập theo các nội dung đã học và tìm hiểu trước bài học của ngày hôm sau. Hình thức học bài […]