BK239 – Quế Hoài Vũ

Quế Hoài Vũ

Họ và tên: Quế Hoài Vũ
Năm sinh: 1999
Trường: Đại học Bách khoa
Hoài Vũ nổi bật với thành tích nổi bật, là học sinh chuyên hóa của Đại học Vinh, điểm thi đại học đạt 27,5. Hoài Vũ có thể kèm cặp môn Toán, Hóa cho các em quanh khu vực Bách Kinh Xây.
Gia sư Toán Gia sư Hóa Gia sư Giỏi
 

Bình Luận