BC343 – Đậu Văn Minh Hiếu

Đậu Văn Minh Hiếu

Họ và tên: Đậu Văn Minh Hiếu
Năm sinh: 1998
Sinh viên Trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Năm mấy: 3
Chuyên ngành học: điện tử
Thành tích học tập:

– Giải khuyến khích toán qua mạng cấp huyện lớp 6.
– Chuyên toán trường chuyên thành phố Vinh, Nghệ An.
– Kinh nghiệm gia sư: toán lớp 7
Khu vực muốn dạy: hà đông và khu lân cận
Gia sư Giỏi, Gia sư Toán, Gia sư Nobel

 

Bình Luận